Poszukiwanie wolontariuszy na Dzień AGH!

Dział Nauczania poszukuje wolontariuszy do koordynacji wydarzeń centralnych na Dzień Otwarty AGH, który odbędzie się 12 kwietnia 2019 r.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie e-mailem swojego imienia, nazwiska, wydziału oraz kierunku i roku studiów na adres: klaudiat@agh.edu.pl

Gwarantujemy setną zabawę, obiad i zwolnienie z zajęć